2 โพสใน Windows

ทำ Laptop ให้ Dual Boots Arch Linux และ Windows 10 ด้วย systemd-boot

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

ทำ Laptop ให้ Dual Boots Arch Linux หรือ PopOS และ Windows 10 ด้วย systemd-boot

วิธีทำ Windows และ Linux ให้เวลาตรงกัน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

วิธีทำ Windows และ Linux ให้เวลาตรงกัน