1 โพสใน Mac

จัดการ Dotfiles (Configuration) เหมือนจอมเวทย์ด้วย Git bare repository

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ดูกันว่าจะใช้ Git bare repository จัดการ Dotfiles และอื่นๆให้เป็นระเบียบได้ยังไง