วิธีทำ Windows และ Linux ให้เวลาตรงกัน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
หมวดหมู่LinuxWindowsRegistry

ปกติถ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเวลาใน Windows และ Linux จะไม่ตรงกัน เนื่องจาก Windows จะตั้งเวลาในเมนบอร์ดให้เป็นตาม Local Time ส่วน Linux จะตั้งให้เป็น UTC

วิธีแรก ทำให้ Windows ใช้ UTC

  1. ให้เข้าไป Regedit โดยกดปุ่ม Windows และพิมพ์ Regedit
  2. ให้ไปที่
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

โดยให้คัดลอกแล้วไปวางในช่อง Address Bar ด้านบนได้เลย 3. คลิกขวาที่ TimeZoneInformation และให้สร้างคีย์ใหม่โดยเลือก New > DWORD (32-bit) 4. ให้ตั้งชื่อว่า RealTimeIsUniversal แล้วดับเบิ้ลคลิกแก้ไขให้ค่าเป็น 1 แล้ว Restart ใหม่ก็เสร็จแล้ว

ถ้าหากอยากแก้ให้เป็นเหมือนเดิม ให้ลบคีย์ด้านบนทิ้ง

วิธีสอง ทำให้ Linux ใช้ Local Time

ใช้ได้เฉพาะ Distro ที่ใช้ SystemD เท่านั้น ให้เปิด Terminal และพิมพ์คำสั่ง

timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock

ก็เสร็จแล้วครับ

ถ้าหากอยากแก้ให้เป็นเหมือนเดิมให้พิมพ์คำสั่ง

timedatectl set-local-rtc 0 --adjust-system-clock

Written by New. Featherless biped, born and live on Earth.


Facebook Thing